27 Aralık 2015

Günlük Yaşamımızda Kişilerarası iletişimŞimdi siz, kendinizi ustanın yerine koyup, Yetişkin olmaktan
ürkebilirsiniz ve "canım bir çırak da ustasına bir bardak
su vermesin mi?" diyebilirsiniz. Vermesine versin de işin
sonunda minareden atlamak da var. Emrinde çalışanlara Çocuk
muamelesi yapanlar, bir gün kaybedebilecekleri bir mevkiye
yerleşmişlerdir. Emrinde çalışanlara Yetişkin muamelesi
yapanlar ise, kendilerine daha emniyetli bir mevki seçmiş
olurlar. Çünkü, Anababalar (yani otorite konumundakiler),
alt konumdaki Çocukların omuzlan üzerinde dururlar; Çocuklar
aşağıdan çekilince devrilebilir/er. Yetişkin olmayı seçenler
ise kendi ayakları üzerinde dururlar. Kendi ayağımız,
başkasının omuzundan daha emniyetlidir.

Ustanın intihar etmesinin ikinci nedeni, sahip olduğu bilişlerle
ilgilidir. Hatırlanacağı üzere, kitabın ikinci bölümünde "Kişilerarası iletişim Çatışmalarının Nedenleri" başlığı altında, bilişlerden söz ederken, Ellis'in ABC modeli açıklanuştım. Elimizdeki örneği bu modele göre şöyle yorumlayabiliriz: Çırağın "su getir"
demesi A'dır (olaydır); ustanın, bu olayla ilgili bilişleri, kalıplaşmış düşünceleri B'dir (intiharın asıl sebebi): ustanın üzülmesi ve intihar etmesi ise C'dir (sonuç). Bu durumda, ustanın intiharına yol açan kalıplaşmış düşünceleri ele almak gerekiyor.

Kaynak: Kırıkkale Su Arıtma

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme