10 Ekim 2018

Büyük İskender kimdir

Büyük İskender, M.Ö. 336-323 yılları arasında Makedonya kralı ve tarihteki en büyük komutandır. O kadar ki dünyanın yarısını 13 yıl gibi kısa bir zamanda fethetmiştir, tahta geçtiğinde 20 yaşındadır.

Bilimsel araştırmalara merakı, coğrafya ve doğa tarihi gibi konularda kendini geliştiridiği bilinmektedir, bu sebeple fethettiği her yerde kültür gelişmiştir. Gençliğinde çevresinde politik düşmanı çok olan İskender'in kısa zamanda isyanları bastırmış  ve tüm düşmanları idam ettirmiştir. 

Yunan Koine lehçesine dayalı adeta yeni bir dünya meydana getirmiştir, 300 yıl süren Helenistik kültürü yaratmıştır.  İskender'in öğretmenlerinden birisi Aristo'dur. "Gölge etme başka ihsan istemem" cümlesini İskender'in hocası Diogenes söylemiştir. Genç Kral, düşünüre kendisinden bir şey istemesini söyleyince Diogenes'te tarihe geçecek lafı söylemiştir. İskender bunun üzerine dostlarına İskender olmasaydım Diogenes olmak isterdim dediği rivayet edilir. 

Pers İmparatorluğunu yıkmış ve Makedonya'dan Hindistan'a kadar uzanan büyük bir imparatorluk kurmuştur. Eski Yunan uygarlığının Doğuya yayılmasına imkan sağlamıştır. Makedonya ve Pers'li ırkların birleşmesinde de önemli rol oynayarak yeni bir ırkın doğmasına sebep olmuştur, yıllarca Makedon ve Yunan halkları Büyük İskender'i paylaşamamışlardır, her iki tarafta İskender'i sahiplenmeye çalışmışlardır. 

Büyük İskender'in en büyük düşü bütün dünyayı ele geçirmekti. Ancak daha 33 yaşındayken hayata gözlerini yumdu. Ölüm nedeni hala tam olarak bilinmemektedir. Karga virüsü diyen de var sıtma sonrası öldü diyende var ve hala gizemini korumaktadır. Altın bir tabuta konularak defnedilmiştir. Büyük İskender'den sonra tahtın varisi belirlenmediği için yerine oğlu geçti hem de ikinci karısından oğlu da geçti. İki başlı sistem çok yürümedi ve yeni krallıklar oluştu. Ölümünden 200-300 yıl sonra bile sikkeler üzerinde yaşamıştır. İskender'e Tanrı diyenler de olmuştur. (Özet)

Büyük İskender'in sözleri

Korkuyu yenen ölümü alt eder.

İnsanların soyu ve ırkıyla ilgilenmiyorum. Benim için her erdemli yabancı bir Yunanlı'yla eşittir. Her kötü niyetli Yunanlı, bir barbardan beterdir.

Yaşamamı babama borçluyum. İyi yaşamamı ise öğretmenime...

Nasıl gökyüzüne iki güneş sığmazsa, yeryüzüne de iki önder sığmaz.

Bir koyun tarafından komuta edilen aslan ordusundan korkmam ama bir aslan tarafından komuta edilen koyun ordusundan korkarım.

Denemeyi bilene imkansız yoktur.

Zaferlerimiz ancak yenilen düşmanlarımızın zaaf ve eksiklerinden kaçınabilirsek amacına ulaşacaktır.

Bana ait olan birşeyi bana vaat edemezsiniz.

Başkalarından iktidar ve mülk bakımından üstün olacağıma bilgi bakımından üstün olmayı tercih ederim.

https://www.sozburada.com/


Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme