4 Nisan 2019

Ayrılık büyük bir travmadır

Ayrılık önemli travmalardan birsidir. İnsanı strese sokar ve en yüksek travma değeri ayrılıktır. Birinci sıradaki en çok travmatik ölçek eşin aldatması, sonra eşin ölümü ve ayrılık diye sıralanmasıdır.

Bağlanmak insanın temel ihtiyaçlarında birisidir. Alan teorisinde toplulukları bir arada turan şey bağlanmaktır. Bir aileyi, kabileyi bir arada ne tutuyor? bunları bir arada sevgi saygı güven sadakat gibi şeyler tutmaktadır. Ailedeki ayrılıklar bu anlamda insanı mahveden bir duygudur. İnsan toplumda paylaşma ihtiyacını karşılıyor.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme